Print Friendly, PDF & Email
1
gallery
3
gallery
5
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery

Kush jemi ne?

Fondacioni JOSCELYN është një organizatë Shqiptare e themeluar në vitin 2015 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë Nr.508 me seli në Elbasan.

Misioni

Cilësia jetës së çdo individi për një të ardhme të paqme e të begatë

Vizioni

Përmirësimi i cilësisë së jetesës së personave në nevojë

Qëllimi

Promovimi, advokimi i të drejtave të fëmijëve / njeriut, ofrimi i shërbimeve sociale, psikologjike, sociologjike, mjeksore dhe mjedisore për target grupet në nevojë

Puna me Fëmijët dhe të Rinjtë

Ndër objektivat e Fondacionit është edhe puna me të rinjtë për ti aftësuar ato të jenë aktivë në shoqëri dhe të kontribuojnë për komunitetin e tyre.

Mbrojta e fëmijëve nga të gjitha format e dhunës dhe deskriminimit është pjesë e punës që fondacioni kryen me komunitet në nevojë.

Puna mbi Aftësinë ndryshe lidhet ngushtë me ofrimin e mundësive për fëmijët dhe familjet në nevojë për ti ndihmuar ato në përmbushjen e cdo kërkese.

Rritja profesionale e Mësuesve për të kontribuar në cilësinë e Edukimit ofrohet nëpërmjet Trajnime me Kredite të Akredituara nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë.

    © Copyright - Joscelyn Foundation 2018
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial