Print Friendly, PDF & Email

“Të jesh aktive pa barriera” ishte projekti i implementuar nga Caritas Shqipëria i financuar nga Agjencia Austriake e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe Caritas-i Austriak

Fondacioni Joscelyn realizoi vlerësimin tre vjeçar të këtij projekti për zonën e Lacit, Vau Dejës dhe Lezhës në të cilin kishin përfituar rreth 750 persona me afësi të kufizuar.

Suksesi i këtij projekti do të vazhdojë edhe për tre vite të tjera ku në fokus do të jetë rritja e kapaciteteve përmes këshillimit ligjor dhe ndërhyrjeve strategjike.

gallery

Caritas Albania – Aftësia e Kufizuar

gallery

Rritje Kapacitetesh