Print Friendly, PDF & Email

Një ndër qëllimet e punës së Fondacionit është edhe mbështetja e shtresat në nevojë. Kështu për nxënësit e Shkollën 9 vjeçare “Hamit Mullisi” në Elbasan u bë e mundur që me kontributin e fondacionit të ofroheshin 40 libra për nxënësit e kësaj shkolle për të mësuar gjuhën e tzre rome si një e drejtë themelore e çdo individi.

Ky projekt u realizua në partneritet me Bashkinë Elbasan e cila edhe referoi nevojën e këtij komuniteti për mbështetje.