Print Friendly, PDF & Email

Në kuadër të javës së Europës, Fondacioni Joscelyn tashmë si partner i Bashkisë Prrenjas me projektin për Rinjtë të Financuar nga Bashkimi Europian dhe i zbatuar nga UNDP Albania ishte pjesë e takimit.

Në këtë aktivitet u diskutuan çështje të cilat lidhen me Integrimin Europian, angazhimi i komunitetit në proceset vendimmarrëse dhe se si të jemi aktivë në shoqëri.