Print Friendly, PDF & Email

Programi i mbrojtjes së fëmijëve ka si qëllim që ti vijë në ndihmë së pari vetë fëmijëve, familjeve, profesionistëve të mbrojtjes së fëmijëve në mënyrë që të aftësohen për çështjet e kujdesit ndaj fëmijeve nga të gjitha format e dhunës. Këto ofrohen nëpërmjet aktiviteteve sociale, workshopeve, trajnimeve, tryeza të rrumbullakta të cilat finalizohen me aktivitete konkrete.

Gjithashtu ofrimi i shërbimeve psiko sociale për fëmijët dhe familjet është një tjetër komponent për fuqizimin e tyre i cili parashikon dhënien e shërbimeve për familjet vulnerabël dhe fuqizimin e tyre. Referimi dhe menaxhimi i rasteve të fëmijëve të prekur nga dhuna / abuzimi / shfrytëzimi / trafikimi është prioritet i punës së Fondacionit.

gallery

Aktivitetet 2017

gallery

Aktivitetet 2018