Print Friendly, PDF & Email
 • Ftese per oferte Materiale Kancelarike

  Fondacioni JOSCELYN është një organizatë jo qeveritare, jo fetare dhe jo politike e cila ka në fokus të punës së saj edukimin, të rinjtë, mbrojtjen e fëmijëve dhe aftësin ndryshe.

  Në kuadër të projektit “Rini Aktive – Jo Dhunës” i mbështetur nga Programi Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) po kërkojmë të kontraktojë një subjekt për Materiale Kancelarike.
  Për më shumë ju lutem referohuni bashkangjitur termave të references.

  Afati i aplikimeve është deri në date 20 Tetor 2018, ora 17.00 në adresën e e-mail joscelyn.foundation@gmail.com

  FTESE per OFERTE Materiale Kancelarike – Joscelyn

 • Ftese per oferte Refreshment / Dreke / Katering në Prrenjas

  Fondacioni JOSCELYN është një organizatë jo qeveritare, jo fetare dhe jo politike e cila ka në fokus të punës së saj edukimin, të rinjtë, mbrojtjen e fëmijëve dhe aftësin ndryshe.

  Në kuadër të projektit “Rini Aktive – Jo Dhunës” i mbështetur nga Programi Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor i cili financohet nga Bashkimi Evropian 
  dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) po kërkojmë të kontraktojë në Prrenjas një Subjekt për ofrimin e Drekave / Kateringut / Pushime Kafeje për të rinjtë që do të jenë pjesëmarrës në projekt.
  Për më shumë ju lutem referohuni bashkangjitur termave të references.

  Afati i aplikimeve është deri në date 13 Tetor 2018, ora 17.00 në adresën e e-mail joscelyn.foundation@gmail.com

   FTESE per OFERTE refreshment lunch – Joscelyn

 • Ftese per oferte Lehtesues Takimesh

  Fondacioni JOSCELYN është një organizatë jo qeveritare, jo fetare dhe jo politike e cila ka në fokus të punës së saj edukimin, të rinjtë, mbrojtjen e fëmijëve dhe aftësin ndryshe. 

  Në kuadër të projektit “Rini Aktive – Jo Dhunës” i mbështetur nga Programi Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) po kërkon të kontraktojë një ekspert lehtësues takimesh. 
  Për më shumë ju lutem referohuni bashkangjitur termave të references.

  Afati i aplikimeve është deri në date 27 Shtator 2018 në adresën e email joscelyn.foundation@gmail.com

  Termat_references – facilitator – Joscelyn

 • Tender Rikonstruktim Tualeti dhe Rrethin Ambienti / Shkolle

  Fondacioni JOSCELYN është një organizatë jo qeveritare, jo fetare dhe jo politike e cila ka në fokus të punës së saj edukimin, të rinjtë, mbrojtjen e fëmijëve dhe aftësin ndryshe.

  Në kuadër të projektit të edukimit bashkë edhe me partnerët dëshirojmë t’ju ftojmë të merrni pjesë në tenderin me vlerë 1.100 (një milion e njëqind mijë lekë të reja) në total.

  1. Për sistemimin e tualeteve të Shkollës Broshkë në Elbasan vlera është 500 (pesë qind mijë leke të reja)
  2.Për rrethimin e jashtën të Shkollës Bujgjës Jagodinë vlera është 600 (gjashtë qind mijë lekë të reja)

  DËRGIMI I OFERTAVE ËSHTË DERI NË DATËN 04/05/2018 Ora 14.00 DHE APLIKIMI DUHET TË JETË VETËM ME POSTË NË ADRESËN E MËPOSHTME:

  Fondacioni JOSCELYN
  Lagja: 28 Nëntori
  Rruga: Mehail Biçaku
  Elbasan, Shqipëri

  Telefon: +355693767707

  DHE ME MBISHKRIMIN “ZARFI TË MOS HAPET PËRPARA DATËS”

  Për të marrë fomularët e aplikimit dhe shtojca ju lutem kontakoni vetëm në adresën e e-mail joscelyn.foundation@gmail.com