Print Friendly, PDF & Email

“Qytetarët Aktivë” janë individë në mbarë globin të cilët duan të bëjnë një ndryshim. Ata kanë ndikim dhe punojnë për të përmirësuar jetën e njerëzve që jetojnë në komunitetin e tyre. Pjsëmarrësit janë të pajisur me aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të hartuar dhe zbatuar projekte të veprimit social, për të trajtuar çështjet sociale në komunitetin e tyre.

Qëllimi i këtij projekti ishte për të aftësuar lidershipin social dhe për të nxitur më pas dialogun ndërkulturor dhe zhvillimin social të udhëhequr nga vetë komunitetet.

gallery